KAYAHAN DEDE - Girişimcilik - Online Bilişim Robotik Kodlama Ders Müfredatı ve Uzaktan Eğitimi

KAYAHAN DEDE

1985 doğumlu Kayahan Dede; Lise’yi Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesinde tamamladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü, Tasarım Yönetimi Bölümü Opsiyonundan derece ile mezun oldu. İnovasyon Yönetimi ve Yenilikçi Tasarım Stratejileri gibi seçmeli dersler aldı. Yüksek Lisans Derecesini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik İşletmeciliği Ana Bilim dalından alarak Bilimde Uzmanlık titrini aldı.

Tasarım, Ar-Ge, İnovasyon, Girişimcilik konularında pek çok dernek, platform ve vakıfda aktif görevler almış, kuruluşlarına ve yönetilmesinde bulunmuştur. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi Kuruculuğu, TOBB İzmir İl Genç Girişimcilik Kurulu Üyeliği, Ege Teknoloji ve Başarı Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanlığı bu çalışmalardan bazılarıdır.

Kariyerine Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik ekosisteminin kalbinde başlayan ve son 10 yıldır bu çizgide devam eden Kayahan Dede, Türkiye’nin teknoparklarından biri olan Teknopark İzmir’de savuma sanayi projelerinde koordinatörlük, strateji ve planlama yöneticiliği, Teknoloji Transfer Ofisi direktörlüğü, İdari yöneticilik gibi çeşitli yönetsel pozisyonlarda çalıştı. Bu süreçte, Türkiye’nin ilk İnovasyon Merkezini, Teknoloji Transfer Ofisini, ilk güdümlü Kuluçka Merkezini şehrimize kazandırdı. Girişimcilik ve inovasyon kültürünün gelişmesi için onlarca eğitim, seminer ve etkinlik düzenlenmesini sağladı veya bu etkinliklerde yer aldı.

Kayahan Dede; son 2 yıldır İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin teknoparkı olan İzmir Blimpark’ta Genel Müdürlük yapmaktadır. Ülkemizde girişimcilik ve İnovasyon ekosisteminin gelişmesi için paydaşlar ile birlikte sinerji yaratacak projeleri yürütmeye devam etmektedir.