Kağıt Katlama Sanatı Origami Haftasonu Eğitimi

Bu eğitimde katılımcılar bir yandan origaminin tarihi, arka planı ile ilgili bilgiler edinirken; uygulama kısmında origamide kullanılan diyagram dilini, temel katlama tekniklerini uygulayarak öğreneceklerdir. Katlanan origami modellerinin derslerde nasıl kullanılabileceği ile ilgili de örnekler paylaşılacaktır. Etkinlik boyunca origaminin eğitsel yönü ile de paylaşımlara ve örnek uygulamalara yer verilecektir. Katılımcıların çalışma boyunca öğrenecekleriyle ve üretecekleri çalışmalar ile bir arşiv oluşturmaları sağlanacaktır.

Renkli A4 kâğıtları veya origami kağıtları, beyaz A4 kağıtları, makas, cetvel yapıştırıcı, kuru ve keçeli boya kalemleri, kâğıt katlama aparatı, oynar gözler, kesim matı (ya da üzerinde katlama yapmak için sert bir zemin) Tahmini malzeme ücreti: 100 TL

6 saati Zoom ile canlı ders olmak üzere toplam 18 saatlik müfredat içeriğiyle online olarak gerçekleştirilecek eğitimlerimizde EducatHUB dijital eğitim platformu kullanılacaktır. 6 saati Zoom ile canlı ders olmak üzere EducatHUB platformundaki toplam 18 saatlik Origami müfredatı içeriğiyle online olarak gerçekleştirilecek eğitimlerimizde EducatHUB dijital eğitim platformu kullanılacaktır.

Eğitim, EducatHUB Dijital Eğitim Platformu Origami müfredatı yazarı Seda ALTAY tarafından verilecektir.

SEDA ALTAY

Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra sınıf öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Mesleğini on altı yıldır bir kamu kurumunda sürdürmektedir. 2009 yılında Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini Grasha-Riechmann Öğretme Stilleri üzerine yazmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. Doktora tezini araştırmaya dayalı fen eğitimi üzerine yazmaktadır.

Origami (Kâğıt Katlama Sanatı) kendisinin 13 yıldır tutkuyla yaptığı hobisidir. Origami üzerine sürekli araştırmakta, yeni modeller denemekte ve uluslararası çeşitli origami etkinliklerini, origami sanatçılarının çalışmalarını takip etmektedir. Yaklaşık 10 yıldır da origamiyi kendi sınıfında eğitsel bir araç olarak kullanmaktadır.

Origamiyle temellendirdiği “Barışa Uçan Kâğıttan Turnalar”, “Origami Arkadaşım”, “Atık Kâğıtların Sanata Yolculuğu”, “Origamist Yazarlar İş Başında”, “Oriebru: Yaşasın Sanat Kardeşliği”, Origamiyle DOY(Düşün-Oku-Yaz), projelerini çeşitli kongre ve sempozyumlarda sunmuştur. 2013’te Öğretmen Akademisi Vakfı online eğitim portalında öğretmenlere yönelik “Uygulamalarla Temel ve Orta Düzey Origami” derslerini vermiştir. 2014 ‘te MEB’e bağlı olarak açtığı “Origami (Kâğıt Katlama) Kursu” nu eğitim görevlisi olarak yürütmüştür. 2019 yılında özel bir eğitim kurumda öğrencilere origami dersleri vermiştir. Bugüne kadar elliden fazla etkinlikte çocuklara ve farklı meslek gruplarından yetişkinlere origami atölyeleri düzenlemiştir.
 

Yaş Seviyesi

Her Branştan Öğretmenler Eğitmenler
Eğitmen Adayları
 

Ücret

350 TL + KDV
 

Ders Süresi

4 Hafta
6 Saat Canlı Ders
18 Saat Müfredat
 

Tarih

02 - 23 Ocak 2021
Her Cumartesi
20.00 - 21.30