Tinkercad 3D

Bu eğitim; çocukların 3 boyutlu düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve en temelden başlayarak gelişmiş 3 boyutlu tasarımlar yaratmak için oluşturulmuştur. Temel 3 boyutlu geometrik cisimler, 3 boyutlu cisimleri kullanarak yeni nesneler oluşturmak, mimari tasarımlar ve prototip oluşturmak eğitimin alt başlıklarını oluşturacaktır.

Tinkercad internet tarayıcısı üzerinden ücretsiz kullanılabilen, basit 3 boyutlu cisimlerden yeni cisimler yaratmaya ve yaratılan bu cisimleri dışarıya aktarılmasına izin veren bir platformdur.

Dersin ilk bölümünde Tinkercad arayüzü tanıtılacak olup boyutlandırmalar öğretilecektir. İkinci bölümde boyutlandırmayı öğrendiğimiz cisimleri kullanarak yeni cisimler oluşturmayı, üçüncü bölümde daha önce yapılmış olan cisimlerin kendi tasarım alanlarımıza dahil etmeyi ve son bölümde ise Tinkercad ile kodlama yaparak cisimler oluşturmayı, yapılan tasarımların dışa aktarımını öğreneceğiz.

Konular Başlangıç Seviyesi, Orta Seviye ve İleri Seviye olmak üzere üç seviyede verilmektedir. Eğitim sonunda proje yarışması yapılarak öğrencilerin öğrendiklerini kullanarak proje yapma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır

Konular Başlangıç Seviyesi, Orta Seviye ve İleri Seviye olmak üzere üç seviyede verilmektedir. Eğitim sonunda proje yarışması yapılarak öğrencilerin öğrendiklerini kullanarak proje yapma becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır

Konu Başlıkları
- Çalışma Ortamına Giriş
- Çalışma Ortamını Tanıyalım
- Delik Oluşturma ve Kilitleme İşlemleri
- İlk Nesnemizi Tasarlayalım
- Yatak Tasarımı
- İnsanlar ve Çevre
- Aydınlatma Teknolojileri Tasarımı
- Drone Yapımı
- Geometrik Cisimlerle Çalışma
- Yol ve Trafik Lambası Tasarımı
- Salon Tasarımı
- Teknolojik Ürün Tasarımı
- Mağaza Tasarımı
- Hayalimdeki Ev
- Yenilikçi Ürün Tasarımı
- Robot Tasarımı
- Bitki Hücresi Tasarımı
- Müzik Aleti Tasarımı
- Pi Günü ve Cisimleri Dışa Aktarma İşlemleri
 
ÖZGE SAĞLAMÖZGE SAĞLAM
 

Sınıf Seviyesi

4-5-6-7
 

Ders Süresi

39 Saat