Sinema - Lise Online Bilişim Robotik Kodlama Ders Müfredatı ve Uzaktan Eğitimi
 

Sinema

Sinema dersi, dönüşümün zorunlu kılındığı bu dönemde, farklı bakış açılarıyla bir resme bakabilmenin eğitimini vermektedir. Görsel okur-yazarlığın temelini atar. Film dersinin ana amaçlarından biri, pasif izleyici konumunda olan izleyiciyi aktif izleyici haline getirmektir. Aktif izleyicilik, kritik ve analitik düşünebilme kabiliyeti kadar estetik bakış açısına sahip olma konusunda da ciddi bir farkındalık ve vizyon verir. Bu noktada film dersi, film kavramlarını, film üretimini, film tarihinin sosyoekonomik ve sosyokültürel değişimlerini kavratarak aktif izleyiciler yaratmayı hedefler.

Film dersi bir sanat dersidir. Ancak bu sanatsal bakış açısına sahip olabilmek için ciddi bir teknik eğitim gerekir. Kamera kullanabilme, fotoğraf çekebilme, montaj yapabilme, blog yazabilme, video yaratabilme, youtube kanalı oluşturabilme v.b gibi birçok beceriyi içeriğinde öğretir. Bu beceriler artık büyük bir bölümü ‘online’ olan hayatımızda olmazsa olmaz hale gelmiştir. Film dersinde öğrenilecek olan bu teknik beceriler, öğrencilerde üniversitelerde gerekli olan alt becerilerin temellerini atmış olur.

Teknik kısımların yanı sıra bu yaratılan görsellere bir duygu ve değer katabilmek, yaratılmış olan bütün eserlere olan bakış açısını değiştirir. İzlediğimiz bir filmi, bir tabloyu, mimari bir dizaynı ya da bir şarkıyı neye göre güzel buluruz? İşte tam bu noktada, bu ders bize aradığımız cevabı verir.

Bu ders aynı zamanda 21. YY becerilerini geliştirme üzerine inşa edilmiştir. İşbirliği bu dersin temelini oluşturmaktadır. Bununla beraber kritik düşünme kabiliyeti, teknoloji ve medya (görsel) okur yazarlığı, yaratıcılık, ve en önemlisi de problem çözebilme yeteneğinin gelişmesinde de önemli rol oynar.

Bir başka deyişle kendi kendine düşünebilme, eğitilmiş bilinçli fikir yürütebilme ve dijital dünyanın kurallarına sadık kişiler geliştirmeyi hedefler.

Özetle film dersi; • Öğrencilerin fikir alışverişinde bulunabilecekleri ve işbirliğine dayalı proje temelli çalışmalar yapabilecekleri • 21 yy. becerilerini geliştirebilecekleri • Estetik ve eleştirel bakış açısı geliştirebilecekleri • Teknik beceriler elde edebilecekleri • Filmler üzerinden farklı kültürleri tanıyabilecekleri • En önemlisi de eğlenebilecekleri bir öğrenme ortamı yaratacaktır.
 
Ece Demircioğlu Online Sinema EğitimiEce Demircioğlu Online Sinema Eğitimi
 

Sınıf Seviyesi

9-10-11-12
 

Ders Süresi

36 Saat