TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME (DESIGN THINKING EĞİTİMİ)

Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking) Stanford Üniversitesinde geliştirilen ve tüm dünyada ürün/hizmet geliştirmek için kullanılan, eğitim de dahil olmak üzere her alandaki problemlerin çözümünde, inovasyon çalışmalarında kullanılan bir yöntemdir.
Tasarım Odaklı Düşünme, insanı merkeze alarak, içinde bulunduğu bağlamı derin anlamayı ve çözümlemeyi hedefler, bu çözümlemeden yola çıkarak da yeni çözüm önerileri geliştirmeyi sağlar.
Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerinizi uygulamaya geçirmek, çıktılarınızla değer üretmek için Tasarım Odaklı Düşünme yöntemini kullanabilirsiniz. Tasarımlar yoluyla, bilişsel olarak problemlere çözüm yolları üretebilirsiniz.
Eğitim çalışmalarında öğretmenlerin ve öğrencilerin tasarım odaklı düşünme ile problemleri daha hızlı çözebilmesi, insan odaklı ve değer yaratan projeleri üretmesi mümkündür.
Eğitim İçeriği
Eğitimin toplam süresi 6 saat olup, iki oturum halinde gerçekleşecektir.
1.Oturum / 15 Mayıs 2021 Cumartesi (13:00 – 16:00 )
 İnovasyon ve Tasarım Odaklı Düşünme
 İnovasyon Nedir? Ne Değildir
 Eğitimde İnovasyon
 Tasarım Odaklı Düşünme Metodu
 Tasarım Odaklı Düşünme Adımları; Empati Kurma, Problemi İmkânı Tanımlama, Fikir Üretme, Prototip Oluşturma, Prototipleri Test Etme
 İlham Verici Örnekler
 İnovatif Çocuklar Yetiştirmek Kitabı Design Thinking Çalışmasının Analizi
 Bir Tasarımcı Gibi Düşünebilmek
 Empati Becerisini Geliştirmek
 Empati Haritalama Çalışması
 Grup Çalışması
2.Oturum / 16 Mayıs 2021 Pazar (13:00 – 16:00 )  Persona Nedir Ve Nasıl Oluşturulur?
 Geri Bildirimlerin Alınması, Anlamlandırılması
 Problemlerin Tanımlanması
 Yenilikçi Fikirler Üretmek – Teknik Önerileri
 Prototipleme Aşaması
 Farklı Prototipleme Yolları
 Test Aşaması
 Kullanıcı Testleri
 Grup Çalışması
Bu eğitimle;
 Tasarım odaklı düşünme nedir öğreneceksiniz.
 Yaratıcı ve yenilikçi fikirler üreteceksiniz.
 Öğrencilerinizle olan çalışmalara inovatif bir değer kazandıracaksınız.
 Bir öğretmen olarak sizin ve öğrencilerinizin tasarım odaklı düşünme ile problemleri daha hızlı çözebilmesi, insan odaklı ve değer yaratan projeleri üretebilmesi mümkün olacaktır.
 Eğitimde inovasyon çalışmalarına katkı sağlayacak, üretken ve yaratıcı öğretmen kimliğinize değer kazandıracaksınız.
Çiğdem Sezer
İnovasyon&Girişimci Mentoru/Koç/Eğitmen
 

Yaş Seviyesi

Her Branştan Öğretmenler
 

Ücret

450 TL
 

Ders Süresi

Toplam 6 Saat – 2 Gün
15 Mayıs (13:00 – 16:00 )
16 Mayıs (13:00– 16:00)
 

Tarih

15 - 16 Mayıs 2021