SEDA ALTAY

Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra sınıf öğretmeni olarak göreve başlamıştır. Mesleğini on altı yıldır bir kamu kurumunda sürdürmektedir. 2009 yılında Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini Grasha-Riechmann Öğretme Stilleri üzerine yazmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Ana Bilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. Doktora tezini araştırmaya dayalı fen eğitimi üzerine yazmaktadır.

Origami (Kâğıt Katlama Sanatı) kendisinin 13 yıldır tutkuyla yaptığı hobisidir. Origami üzerine sürekli araştırmakta, yeni modeller denemekte ve uluslararası çeşitli origami etkinliklerini, origami sanatçılarının çalışmalarını takip etmektedir. Yaklaşık 10 yıldır da origamiyi kendi sınıfında eğitsel bir araç olarak kullanmaktadır.

Origamiyle temellendirdiği “Barışa Uçan Kâğıttan Turnalar”, “Origami Arkadaşım”, “Atık Kâğıtların Sanata Yolculuğu”, “Origamist Yazarlar İş Başında”, “Oriebru: Yaşasın Sanat Kardeşliği”, Origamiyle DOY(Düşün-Oku-Yaz), projelerini çeşitli kongre ve sempozyumlarda sunmuştur. 2013’te Öğretmen Akademisi Vakfı online eğitim portalında öğretmenlere yönelik “Uygulamalarla Temel ve Orta Düzey Origami” derslerini vermiştir. 2014 ‘te MEB’e bağlı olarak açtığı “Origami (Kâğıt Katlama) Kursu” nu eğitim görevlisi olarak yürütmüştür. 2019 yılında özel bir eğitim kurumda öğrencilere origami dersleri vermiştir. Bugüne kadar elliden fazla etkinlikte çocuklara ve farklı meslek gruplarından yetişkinlere origami atölyeleri düzenlemiştir.